Copyright 2022 - Custom text here

Samweek

Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een bronzen Verkeer op School-medaille. We kregen deze bekroning voor onze inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen.

vsvbrons2018

Van maandag 5 november 2018 tot en met donderdag 28 februari 2019

HELM OP, FLUO TOP!

helm op fluo top

Als Octopusschool willen we werk maken van veilig verkeer en een kindvriendelijke schoolomgeving. In september nam de school al deel aan de STRAPDAG om het stappen en trappen naar school te stimuleren.

WAT IS DE HELM OP, FLUO TOP?

Zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school komen.

stappen fluohesh

Wie te voet komt, moet een fluohesje dragen en verdient 1 sticker.

 trappenfluoheshlicht aan

Wie met de fiets komt, moet een fluohesje en fietshelm dragen en het fietslicht aansteken en krijgt dan

2 stickers!


De campagne loopt van maandag 5 november 2018 tot en met donderdag 28 februari 2019.

Kinderen die in orde zijn, krijgen een sticker op hun spaarkaart. We houden deze bij in de klas.

Als de kaart vol is, sparen we verder op de klasposter.

Op het traject richting de volle kaart vinden leerlingen verschillende beloningen.

De klas met ook een volle klasposter, krijgt een extra beloning voor de klas.

 octopusschool

f