Op deze website kan je meer info vinden ivm de aanvraag van een studietoelage.

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schooltoelagen-voor-kleuter-lager-en-secundair-onderwijs

Via het secretariaat van de school kan u ook een papieren versie aanvragen.