Copyright 2018 - Custom text here

De ouderwerkgroep heeft als doel de betrokkenheid van de ouders op het schoolgebeuren te stimuleren en het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen te optimaliseren, en dit met alle tot haar beschikking staande middelen.

Concreet betekent dit dat de ouderwerkgroep de volgende vier kerntaken zal opnemen:

§ Informeren/communiceren;

§ Ontmoetingsactiviteiten;

§ logistiek en financieel ondersteunen van de schoolwerking;

§ Meewerken aan projecten.

De ouderwerkgroep hecht belang aan een goede relatie met de directie en de leerkrachten van de school.

De ouderwerkgroep spreekt zich niet uit over persoonsgebonden materie (onderwerpen m.b.t. individuele leerkrachten, ander personeel, leerlingen en ouders). Dit kan geen onderwerp uitmaken van een vergadering.

Het huishoudelijk reglement van de ouderwerking kan u hier raadplegen.

Zoeken

f