Iedereen is uniek. Kinderen verschillen in intelligentie, sociale-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motorische ontwikkeling en lichamelijke condities. Ze hebben verschillende culturele achtergronden en ook de gezinssituatie waarin ze opgroeien is erg divers. Door deze verschillen zullen onze leerlingen verschillende behoeftes hebben om te leren en te spelen.

Het is onze taak als school om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot ontwikkeling komt, ongeacht hun verschillende leermogelijkheden en achtergronden.

We streven naar een brede zorg om alle kinderen optimale kansen te geven d.w.z. vanuit een gericht aanbod mogelijkheden aanreiken om zich als persoon totaal te kunnen ontwikkelen.

Vanuit een veilig klasklimaat met een krachtige leeromgeving ( aanbod van activiteiten, afwisselende werkvormen, ) biedt de leerkracht structuur aan. In deze context is de klasleerkracht de spilfiguur om zorg te geven en te differentiëren.

Soms is dit echter niet voldoende en hebben leerlingen nood aan extra ondersteuning, extra zorg. Wanneer uit observaties, toetsen, screenings van welbevinden en betrokkenheid, LVS-toetsen… blijkt dat er extra zorg nodig is, gaat de leerkracht gericht differentiëren volgens moeilijkheidsgraad, tempo, materiaal. In overleg met de zorgleerkracht en zorgcoördinator wordt er ook preventief extra ondersteuning aangeboden. Indien nodig volgen informele of formele gesprekken met ouders, collega’s, CLB, …

Soms blijkt dat de school extra hulp nodig heeft van externen (GON, revalidatiecentrum, logopedist, kinesist, …). Door testing en/of observaties komen we tot een diagnose. Hiermee kan de leerkracht en het zorgteam de leerling begeleiden op school en een meer persoonlijke aanpak geven volgens individueel aangepast curriculum

Ons zorgbeleid is dus een zaak van het hele schoolteam waarbij binnen het team een aantal specifieke taken worden uitgevoerd die het zorgbeleid in de school richting geven, stimuleren en professionaliseren. Uitgangspunt is het handelingsgericht werken waarbij de betrokkenheid van ouders, leerlingen, CLB en externen centraal staat.

In elke school zijn er kinderen die bijkomende aandacht vragen. Deze kinderen stellen de school voor de boeiende uitdaging om antwoorden te formuleren op hun specifieke hulpvragen. Het zorgbeleid moet ervoor zorgen dat er voortdurend afstemming wordt gezocht tussen het pedagogisch-didactische aanbod en de behoeften van leerlingen.

 Werking | De Wegwijzer

Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met juf Sandra, onze zorgcoördinator van de lagere school via 02/453 98 62 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of juf Seija, onze zorgcoördinator van de kleuterschool via 02/453 98 62 (op maandag en vrijdag) of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Free Joomla templates by Ltheme