Copyright 2018 - Custom text here

CONTACTGEGEVENS

Het CLB waarmee wij samenwerken is:

CLB Noordwest-Brabant

Nieuwstraat 120

1730 ASSE

Tel.: 02/452 79 95

Fax: 02/453 22 33

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website: www.clbnoordwestbrabant.be

 

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 08.30u tot 12.00u en 13.00u tot 16.00u. Woensdag tot 18.30u.

 

Contactgegevens:

De contactpersoon van het CLB voor onze school is mevrouw Linda Coryn.

 

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Het CLB begeleidt leerlingen bij:

-       het leren en studeren;

-       de onderwijsloopbaan;

-       de preventieve gezondheidszorg;

-       het psychisch en sociaal functioneren.

 

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding.

DE MEDISCHE BEGELEIDING

De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen.

Het medische consult gebeurt door dr. Karina Vanvooren (dokter) en mevrouw Andrea De Schryder (verpleegkundige).

Deze zijn bereikbaar op volgend adres:

Spiegelstraat 1, 1730 Asse Tel. : 02/452 79 99

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.     

Algemene consulten

De leerlingen van het 2de jaar kleuteronderwijs en het 5de jaar lager onderwijs ondergaan een algemeen consult, waarop de algemene gezondheid, vaccinaties, groei en ontwikkeling en sensoriële toestand worden nagekeken en adviezen geformuleerd aan de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren op school of in het CLB.

 

Gerichte consulten

Bij leerlingen van het 1ste en het 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. Deze onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd.

 

Profylactische maatregelen

Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming.

De huisarts ,de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke infectieziekten.

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen.

 De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

 Ter info:  de lijst van verplicht te melden infectieziekten zoals bepaald in het Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden

 

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan, moeten volgende infecties gemeld worden :

 

 1° anthrax;

 

 2° botulisme;

 

 3° brucellose;

 

 4° salmonella typhi of salmonella paratyphi-infectie;

 

 5° cholera;

 

 6° chikungunya;

 

 7° dengue;

 

 8° difterie;

 

 9° enterohemorragische e. coli-infectie;

 

 10° gastro-enteritis, bij epidemische verheffing in een collectiviteit;

 

 11° gele koorts;

 

 12° gonorroe;

 

 13° haemophilus influenzae type B invasieve infecties;

 

 14° hepatitis A;

 

 15° hepatitis B (acuut);

 

 16° humane infectie met aviaire (of een nieuw subtype) influenza;

 

 17° legionellose;

 

 18° malaria waarbij vermoed wordt dat de besmetting heeft plaatsgevonden op het Belgisch     grondgebied, inclusief (lucht)havens;

 

 19° mazelen;

 

 20° meningokokken invasieve infecties;

 

 21° pertussis;

 

 22° pest;

 

 23° pokken;.

 

 24° poliomyelitis;

 

 25° psittacose;

 

 26° Q-koorts;

 

 27° rabiës;

 

 28° SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome);

 

 29° syfilis;

 

 30° tuberculose;

 

 31° tularemie;

 

 32° virale hemorragische koorts;

 

 33° vlektyfus (rickettsia prowazekii of rickettsia typhi-infectie);

 

 34° voedselinfecties (vanaf twee gevallen);

 

             35° West Nilevirusinfectie 

 

         OVERDRACHT VAN HET DOSSIER

              Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB. Dit dossier bevat alle

              voorhanden zijnde relevante persoonlijke gegevens van de leerling.

 

 

Zoeken

f