DOCUMENTEN

Klik hier voor de afwezigheidskaarten van GBS Relegem.

Klik hier voor het doktersbewijs ivm toedienen van medicijnen.

 

MEDISCH BELEID

Een kind dat ziek is, blijft het best thuis. Voor kleuters hebben wij geen afwezigheidsbewijs nodig. Voor lagere schoolkinderen is er voor afwezigheden langer dan 3 opeenvolgende dagen een doktersattest nodig. Ook na het binnenbrengen van het 4de zelfgeschreven afwezigheidsattest, dient er een doktersbewijs te zijn.

Vanaf 5 halve dagen onwettige afwezigheid wordt er een melding gemaakt bij CLB.

Wordt een ziek of gebeurt er een ongeval tijdens de schooluren, dan probeert de school in de eerste plaats het advies voor verdere zorgverstrekking van de ouders te bekomen.

Wanneer wij de ouders niet kunnen bereiken, doen wij een beroep op een geneesheer

(zo mogelijk de huisarts) of een ziekenhuis.

Als een kind tijdens de speeltijden niet buiten mag, wordt dit schriftelijk door de ouders aan de leerkracht meegedeeld. Dit bewijs is slechts geldig tot het einde van de betrokken week.
Als het kind nog steeds niet buiten mag, moet er door de ouders een nieuw attest worden meegegeven.

Toedienen van medicijnen

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe.

Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en

afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel de hulpdiensten contacteren.

De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen. Hiervoor dient dan het doktersbewijs voor toedienen van medicijnen op school te worden ingevuld door de behandelende geneesheer alsook door de ouders te worden ondertekend.

Medicijnen die op doktersvoorschrift moeten ingenomen worden, dienen door de ouders rechtstreeks aan de klasleerkracht te worden afgegeven.

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij die is voorgeschreven door een arts én die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.

Wanneer er medicijnen moeten worden toegediend, dan bezorgen de ouders aan de school de volgende gegevens:

-       de naam van het kind;

-       de datum;

-       de naam van het medicijn;

-       de dosering;

-       de wijze van bewaren;

-       de wijze van toediening;

-       de frequentie;

-       de duur van de behandeling

-       het doktersbewijs voor het toedienen van medicijnen, mede ondertekend door de ouders.

In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht.

Heeft u nog vragen? U mag steeds met ons contact opnemen of met de CLB-arts.

Free Joomla templates by Ltheme